Ціна: UAH 100


Колодій Анатолій Миколайович

Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання).

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню конституційних засад розвитку принципів права в умовах формування правової держави і громадянського суспільства в Україні. А через призму цього вивчається їх генеза, поняття і ознаки, види, структура, яка визначає структуру права загалом, вплив принципів на правову систему, процеси правоутворення, правореалізації, правоохорони.Стверджується, що принципи правової держави і громадянського суспільства є визначальними і зумовлюють виникнення і розвиток принципів права в Україні. Виникнення останніх є об'єктивним процесом, який відбувається за схемою: суспільні відносини правоположення юридичної практики - норми-принципи. Принципи, що виникли, набувають певних ознак, а відтак можуть бути класифіковані за відповідними критеріями диференціації.Сучасні процеси, що відбуваються в українському суспільстві і державі, зумовлюють необхідність виділення і осмислення загальносоціальних і юридичних принципів. Результати дослідження знайшли своє втілення в пропозиціях автора щодо вдоск оналення українського суспільства, держави та права відповідно до вимог Конституції України.

Дата захисту: 16.04.1999

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Копейчиков Віталій Віталійович, д.ю.н., проф., 12.00.01