Ціна: UAH 100


РИНАЖЕВСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

РИНАЖЕВСЬКИЙ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 342.951
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий консультант –
Бандурка Олександр Маркович
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України

Харків – 2010
ЗМІСТ

ВСТУП 4
Розділ І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ . 17
1.1. Компетенція та повноваження Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України . . .17
1.2. Правова основа діяльності Військової служби правопорядку .32
1.3. Основні завдання та права Військової Служби правопорядку
у Збройних Силах України . 43
Висновки до розділу 1 . . .61
Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 64
2.1. Порядок комплектування особового складу Служби правопорядку .64
2.2. Правове регулювання та організація військової служби у Службі правопорядку .78
2.3. Права військовослужбовців Служби правопорядку .98
2.4. Забезпечення законності в діяльності Служби правопорядку . .115
Висновки до розділу ІІ 136
Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ . 139
3.1. Загальне поняття та сутність функцій державного управління 139
3.2. Профілактична функція Служби правопорядку 147
3.3. Правоохоронна функція Служби правопорядку 162
3.4. Функції взаємодії Служби правопорядку з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю . .187
Висновки до розділу ІІІ . 209
Розділ ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ .212
4.1. Правове регулювання застосування військовослужбовцями Служби правопорядку примусових заходів 212
4.2. Умови і межі застосування військовослужбовцями Служби правопорядку спеціальних засобів під час здійснення службових обов’язків .227
4.3. Підстави і порядок застосування військовослужбовцями Служби правопорядку вогнепальної зброї 237
Висновки до розділу ІV . .248
Розділ V. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ .252
5.1. Соціальне забезпечення військовослужбовців
Служби правопорядку .252
5.2. Правовий захист військовослужбовців Служби правопорядку 268
5.3. Юридична відповідальність військовослужбовців Служби правопорядку .283
Висновки до розділу V . .306
ВИСНОВКИ 310
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 319