Ціна: UAH 100


Віхров Олександр Петрович

Організаційно-господарські правовідносини

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі організації та здійснення господарської діяльності. Мета дослідження: розробка науково обґрунтованої концепції організаційно-господарських правовідносин, встановлення їх сутності, місця і ролі у механізмі правового регулювання господарської діяльності, визначення напрямів системного вдосконалення сфери застосування цих правовідносин. Методи дослідження: матеріалістичної діалектики, системно-структурний, аналітико-синтетичний, формально-логічний, моделювання, історичний, синергетичний, праксеологічний, тлумачення норм права, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення: містить наукові положення та науково обґрунтовані результати у галузі теорії господарського права, що розв'язують важливу наукову та прикладну проблему розробки концепції організаційно-господарських правовідносин. Використані при підготовці науково-практичних коментарів до Господарського кодексу України, підручників і навчальних посібників з господарського права, у навчальному процесі Київського славістичного університету, Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Впроваджені в діяльності Виконавчого комітету та Фонду комунального майна Чернігівської міської ради, ДП `Чернігівнафтогазгеологія` НАК `Надра України`, Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, Архітектурної майстерні `АТТІК`. Розроблені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ГК України, ЦК України, Закону України `Про приватизацію державного майна` та деяких підзаконних актів. Наукова новизна: обґрунтовано концепцію організаційно-господарських правовідносин як центральної ланки організаційної складової механізму правового регулювання господарської діяльності. Проаналізовано їх поняття та природа, місце в системі господарських правовідносин, склад (суб'єкти, об'єкти, зміст), підстави виникнення, виявлено та охарактеризовано види. Окремо досліджено організаційно-господарські зобов'язання, особливості їх виконання і засоби забезпечення. Розглянуто основні організаційно-господарські правовідносини, пов'язані з утворенням і легалізацією суб'єктів господарювання, із здійсненням державного контролю і застосуванням адміністративно-господарських санкцій, у сферах господарського планування, приватизації, оренди, концесії державного та комунального майна, обмеження монополізму і захисту конкуренції, а також у гірничодобувній промисловості, у галузях будівельної діяльності, телекомунікацій. Обґрунтовано пропозиції по вдосконаленню господарського законодавства. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 12.11.2009

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (36,20 KB)