Ціна: UAH 100


Галунько Валентин Васильович

Адміністративно-правова охорона права власності в Україні

 

Анотація: Роботу присвячено комплексному дослідженню правової природи адміністративно-правової охорони права власності, в результаті якого сформульовано теорію адміністративно-правової охорони права власності в Україні. Встановлено, що в правовій демократичній соціальній державі з ринковою економікою суб'єкти публічного управління здійснюють охорону права власності в п'яти основних напрямках: охорона приватної власності як невід'ємного природного права людини і громадянина, права власності суб'єктів господарювання та інтелектуальної власності, публічного речового права народу України та охорона всіх осіб, які перебувають на території держави, від майна підвищеної небезпеки.

Дата захисту: 31.10.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Пономаренко Ганна Олександрівна, д.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (37,59 KB)