Ціна: UAH 100


Джунь Вячеслав Васильович

Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем реформування чинного законодавства України про банкрутство. Дослідженням встановлено, що оптимальним варіантом реформування має стати розбудова цього законодавства на засадах про-кредиторської моделі як найбільш економічно раціональної. З урахуванням чинників соціального середовища країни з'ясовано можливість для реального впровадження цієї моделі у національну систему права України. Методологічною основою для цих висновків слугували засадничі положення економічної теорії права та цивілізаційного діалектичного методу. Проаналізовано та визначено системні характеристики права банкрутств як теоретичної основи реформування законодавства України про банкрутство, виявлено оптимальні організаційно-юридичні характеристики обраної про-кредиторської моделі законодавства про банкрутство, встановлено системні властивості конкурсного процесу і його оптимальні юридичні характеристики, визначено раціональний спосіб упорядкування транскордонних аспектів неспроможності в національному законодавстві України про банкрутство.

Дата захисту: 21.05.2009

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (66,90 KB)