Ціна: UAH 100


Шевчук Станіслав Володимирович

Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади.

 

Анотація: Дисертація присвячена особливостям становлення та поширення нормативного впливу актів судової влади, вивченню проявів нормативності в системі юридичних актів судової влади. Розгляд нормативності актів судової влади проводиться з урахуванням загальнотеоретичної концепції нормативності, а основні тенденції посилення нормативного впливу досліджуються з урахуванням сучасної теорії судового прецеденту, надається класифікація актів судової влади та судових прецедентів. Крім того, у роботі аналізується історичне походження нормативності актів судової влади, досліджується явище нормативності актів судової влади з позицій основних шкіл права, а також еволюція поглядів на це явище у вітчизняному правознавстві. Розглядаються прояви нормативності в умовах конституційної демократії та у контексті судового застосування принципів права. Вивчається специфіка інтерпретаційних актів судової влади у контексті їх нормативності, а також основні концепції обмеження нормативних можливостей актів судової влади. Досліджуєтьсядосвід зарубіжних країн щодо визнання нормативності актів судової влади, методологічна основа прецедентного права, його структура та порядок дії в англосаксонській та романо-германській правовій сім'ї, у доктрині та практиці Російської імперії та СРСР, а також у міжнародному праві. Вивчаються та узагальнюються прояви нормативності у системі актів судової влади України, зокрема акти Конституційного Суду України (їх правові позиції), постанови пленумів вищих судів та важливі рішення судів по конкретних справах. Сформульовано наукові висновки, що спрямовані на усвідомлення нормативного впливу актів судової влади, що сприятиме вдосконаленню процесу формування права, зміцнення незалежності та ефективності судової влади, забезпечення єдності судової практики.

Дата захисту: 24.12.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Цвік Марко Веніамінович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (49,49 KB)