Ціна: UAH 100


Мінченко Раїса Миколаївна

Еволюція державної влади в сучасній Україні (теоретико-правове дослідження)

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретико-правових проблем державної влади в умовах еволюції сучасної державності в Україні. Висвітлюються основні сучасні теоретико-методологічні принципи та процедури дослідження державної влади та державності. Дається визначення поняття та розкривається політико-правова природа державної влади. Здійснюється аналіз сучасної державності як феномена, юридичної категорії та соціально-політична реалії. Досліджуються сутність, функції та юридичний механізм реалізації державної влади в контексті еволюції сучасної державності. Розглядаються теоретико-правові проблеми взаємодії між людиною та державною владою в контексті еволюції сучасної державності, зокрема питання сутності державної влади та сучасної державності аналізуються через призму людського виміру, досліджуються принципи взаємодії особистості та державної влади в умовах еволюції сучасної державності. Висвітлюються особливості та розкривається значення правової активності особистості в умовах еволюції сучасної державності та становлення громадянського суспільства. реального місцевого самоврядування.

Дата захисту: 24.02.2009

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Копиленко Олександр Любимович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (42,92 KB)