Ціна: UAH 100


Юлдашев Олексій Хашимович

Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: існуюче нормативно-правове та нормативно-методичне забезпечення регуляторної політики і регуляторної діяльності та їх здійснення на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Мета дослідження: розробка теоретико-методологічних засад, теоретико-практичних висновків стосовно вдосконалення регуляторної політики у сфері господарювання, підвищення результативності її впливу на регуляторну діяльність, якість та ефективність господарсько-правових актів. Методи дослідження: загальної теорії систем, системного аналізу і синтезу, експертних оцінок (метод Дельфі), соціології, системотехнічні методи, моделювання, кореляційно-регресивного аналізу, матричні моделі тощо. Теоретичні й практичні результати: висновки і пропозиції дисертації можуть бути використані для удосконалення чинного господарського законодавства, гармонізації положень ГКУ та ЦКУ, в тому числі для узгодження суміжних інститутів господарського, цивільного та адміністративного законодавства, в практиці діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, навчальному процесі. Підготовлено перелік пропозицій щодо вдосконалення юридичної регламентації порядку здійснення регуляторної політики в Україні, спрямованих на виявлення пріоритетних законодавчих ідей, розробку їх концепцій тощо. Наукова новизна: обґрунтовано сутність та зміст регуляторної політики у сфері господарської діяльності, запропоновано поняття нормативної моделі регуляторної діяльності, розроблено методологічні засади національної доктрини правового регулювання у сфері господарювання, вдосконалення цього регулювання. Виявлено та оцінено фактори (чинники), які можуть суттєво впливати на якість регуляторних актів, запропоновано їх класифікацію, нову теорію системної розробки автоматизованого пошуку правової інформації. Обґрунтовано пропозиції у ГКУ, розроблено концепцію переходу до інноваційної економіки. Удосконалено існуючу організацію забезпечення якості регуляторних актів, визначення поняття дійсного регуляторного акту, інститут господарсько-правової відповідальності тощо. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, обласні державні адміністрації, Державний комітет України з питань регуляторної політики, суб'єкти регуляторної політики, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 23.12.2008

Місце захисту: Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Науковий керівник: Цвєтков Віктор Васильович, д.ю.н., проф.,акад. АПНУ, 12.00.07. .


Автореферат (41,07 KB)