Ціна: UAH 100


Ківалова Тетяна Сергіївна

Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних цивільно-правових проблем зобов'язань відшкодування шкоди: поняття та цивільно-правового регулювання зобов'язань відшкодування шкоди, їх систематизації, підстав виникнення, принципів та функцій тощо. Значну увагу приділено розгляду питань про розуміння сутності зобов'язань відшкодування шкоди, внаслідок чого робиться висновок про їх складну правову природу і необхідність розгляду в якості інституту права та як специфічних правовідносин охоронного характеру. Здійснено аналіз особливостей принципів та функцій зобов'язань відшкодування шкоди, умов та підстав виникнення. Здійснено обґрунтування існуючих і розробка нових цивілістичних конструкцій та пов'язаних з ними правових категорій, що застосовуються у зобов'язаннях відшкодування шкоди. У процесі дослідження формується цивільно-правова теорія зобов'язань відшкодування шкоди у системі зобов'язального права. Запропоновано визначення поняття зобов'язань відшкодування шкоди як правового інституту і як правовідносин, установлено місце зобов'язань відшкодування шкоди у системі зобов'язань та здійснено їх класифікацію.`

Дата захисту: 22.12.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (42,68 KB)