Ціна: UAH 100


Мілаш Вікторія Сергіївна

Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку.

 

Анотація: `У дисертаційному дослідженні теоретично узагальнено й запропоновано нове розв'язання наукової проблеми, що полягає у визначенні напрямків розвитку господарського договірного права в сучасних умовах, а також проблем законодавчого забезпечення господарсько-договірних відносин комерційного характеру. Проаналізовано сутність господарського договору за допомогою актової теорії. Обґрунтовано потребу систематизації господарських договорів як окремого напрямку загального процесу модернізації господарського права та запропоновано авторські визначення типу, виду та різновиду господарського договору. Визначено й досліджено основні системотвірні чинники, що зумовлюють становлення та розвиток комерційного договору як одного з найпоширеніших видів господарського, що належить до договірного типу виробничих договорів. За результатами проведеного дослідження визначено функціональне призначення комерційного договору, його місце в системі господарських договорів і значення в механізмі господарсько-правового регулювання ринкових відносин. Розроблено нові, удосконалено існуючі господарсько-правові поняття (конструкції), в числі яких `товароздатність`, `господарська операція`, `господарська правосуб'єктність`, `порядок укладення господарського договору`, запропоновано авторський погляд на проблему співвідношення понять `дійсний` та `чинний` господарський договір.`

Дата захисту: 12.11.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник:


Автореферат (36,51 KB)