Ціна: UAH 100


Курило Володимир Іванович

Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України

 

Анотація: Дисертація є комплексним концептуальним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи адміністративних правовідносин у сільському господарстві України. Проаналізовано правову природу адміністративних правовідносин, розкрито сутність таких правовідносин у сільському господарстві як системного соціально-правового явища. Запропоновано концептуальну модель адміністративних правовідносин у сільському господарстві України та низку нових для теорії адміністративного права категорій і інститутів. Розглянуті проблеми контрольної діяльності у сільському господарстві України, зокрема системи суб'єктів адміністративної юрисдикції у галузі сільського господарства та їх повноважень та проведені класифікації. Досліджено адміністративно-деліктні відносини у галузі, адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади визначена як засіб забезпечення паритетності суб'єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки. Проведено наукове дослідження проблем сучасного розвитку інституту адміністративних послуг у сільському господарстві України, визначено його зміст. Важливою складовою загального процесу демократизації суспільства визначається забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві. Розроблено напрями удосконалення адміністративних правовідносин у сільському господарстві України як в частині теорії адміністративного права, так і в частині удосконалення діяльності органів виконавчої влади в аграрному секторі економіки України.

Дата захисту: 28.03.2008

Місце захисту: Національний аграрний університет

Науковий керівник: Шкарупа Віктор Костянтинович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (41,20 KB)