Ціна: UAH 100


Єрмоленко Володимир Михайлович

Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні.

 

Анотація: Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи аграрних майнових правовідносин приватних сільськогосподарських правовідносин. Досліджено правову природу аграрних майнових відносин, а також розкрито сутність аграрних майнових правовідносин як системного явища. Запропоновано виділення аграрної майнової правосуб'єктності. Визначено систему родових об'єктів аграрних майнових правовідносин. При цьому визначено кваліфікаційні ознаки названих об'єктів. Розглянуто правове становище приватних сільськогосподарських підприємств як суб'єктів аграрних майнових правовідносин диференційовано по кожній організаційно-правовій формі таких підприємств. Досліджено правовий режим майна кожного з видів приватно-орендних підприємств як основи їхніх аграрних майнових правовідносин. Розроблено напрями удосконалення аграрного законодавства, що врегульовує аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств.

Дата захисту: 19.02.2008

Місце захисту: Національний аграрний університет

Науковий керівник: Янчук Василь Зіновійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. . Статівка Анатолій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (33,99 KB)