Ціна: UAH 100


Уркевич Віталій Юрійович

Аграрні правовідносини в Україні.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних питань аграрних правовідносин в Україні. Визначено поняття `правовідносини`, `аграрні правовідносини`, `внутрішні аграрні правовідносини`, `зовнішні аграрні правовідносини`, наведено їх характерні риси й ознаки. Окремо досліджено питання поділу аграрних правовідносин, наявності приватних та публічних засад в аграрних правовідносинах. Охарактеризовано складники структури (елементи) аграрних правовідносин - суб'єкти, об'єкти, зміст і підстави виникнення (зміни, припинення). Особливу увагу приділено встановленню змісту внутрішніх аграрних правовідносин, зокрема, таких їх видів, як членські, земельні, майнові, трудові й управлінські. Окремо висвітлено питання співвідношення аграрних правовідносин та предмета аграрного права й аграрного законодавства України. Унаслідок проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій по вдосконаленню аграрного законодавства, а також теоретичних висновків, що можуть бути використані для подальшого розвитку теорії аграрногоправа.

Дата захисту: 26.12.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жушман Віктор Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (36,18 KB)