Ціна: UAH 100


Зелінська Наталія Анатоліївна

Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину.

 

Анотація: `Дисертація присвячена створенню цілісної міжнародно-правової концепції міжнародних злочинів в контексті міжнародної протидії злочинності. В роботі досліджено генезис та юридичну природу міжнародних злочинів, узагальнено основні доктринальні підходи до цього феномену і сформульовано його міжнародно-правове визначення, опрацьовано нову наукову класифікацію міжнародних злочинів. У дисертації розкриваються поняття та структура міжнародного кримінального права, виокремлюються його підгалузі: міжнародне кримінальне право stricto sensu і транснаціональне кримінальне право. Здійснено аналіз еволюції поняття екстрадиційних злочинів і поняття політичного злочину в контексті екстрадиції. Досліджено доктринальні і практичні аспекти застосування принципу невидачі осіб, обвинувачуваних у здійсненні політичних злочинів. Пропонується міжнародно-правова дефініція поняття `транснаціональний злочин`, досліджується конвенційне визначення транснаціонального організованого злочину та міжнародні стандарти криміналізації деяких правопорушень. Аналізується міжнародно-правове визначення тероризму. Сформульовано пропозиції, спрямовані на забезпечення ефективності міжнародної співпраці у сфері протидії злочинності.`

Дата захисту: 18.10.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Ківалов Сергій Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (47,96 KB)