Ціна: UAH 100


Зельдіна Олена Романівна

Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності в умовах спеціального правового режиму. Мета дослідження - розробка теоретичних аспектів спеціального режиму господарювання як інституту господарського права, а також обґрунтування задач і напрямів модернізації законодавства про спеціальний режим господарювання. Методи дослідження: діалектичний, історичний, порівняльний, формально-логічний і системно-структурного аналізу. Теоретичні і практичні результати: вирішення важливої наукової проблеми теоретичного виокремлення спеціального режиму господарювання як інституту господарського права, можливість удосконалення чинного господарського законодавства та узгодження спеціального режиму господарювання із суміжними інститутами інших галузей. Новітність: комплексне дослідження спеціального режиму господарювання як інституту господарського права, у якому запропоновано обґрунтування нового напряму господарсько-правової науки, вирішено теоретичні проблеми спеціального режиму господарювання, обґрунтовано основні задачі та напрями модернізації законодавства. Ступінь упровадження: Донецька обласна державна адміністрація, Рада з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області, Східна регіональна митниця Державної митної служби України, компанія `Rital Limited`. Галузь використання: суб'єкти законодавчої ініціативи та суб'єкти господарювання.`

Дата захисту: 02.10.2007

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (41,49 KB)