Ціна: UAH 100


Подцерковний Олег Петрович

Грошові зобов'язання учасників господарських відносин

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі виникнення, зміни та припинення грошових зобов'язань господарського характеру. Мета дослідження: теоретичне виокремлення грошових зобов'язань учасників господарських відносин як субінституту господарського зобов'язального права, визначення напрямів системного вдосконалення сфери їх застосування з урахуванням існуючих господарських потреб, вимог суспільного господарського порядку та необхідності гармонізації положень господарського, цивільного та фінансового законодавства України. Методи дослідження: формально-логічний, аналітико-синтетичний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичні й практичні результати: вирішено важливу наукову проблему теоретичного виділення та системної організації грошових зобов'язань учасників господарських відносин, можуть бути використані для подальшого розвитку теорії господарського права, у практичній діяльності, в тому числі при підготовці постанов Пленуму Верховного Суду України, рекомендаційних роз'яснень та інформаційних листів Вищого господарського суду України, у навчальному процесі при викладанні господарсько-правових дисциплін. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці системним господарсько-правовим дослідженням грошових зобов'язань учасників господарських відносин. Досліджено специфічні чинники утвердження суспільного господарського порядку в сфері функціонування грошей і грошових зобов'язань. Виявлені особливості грошових зобов'язань, що виникають за участю держави, територіальних громад і в багаторівневих господарсько-фінансових системах. Розроблено напрями удосконалення господарського законодавства з питань регулювання грошових зобов'язань господарського характеру, зокрема, у сфері примусового стягнення грошових боргів, застосування штрафних санкцій, процентів, валютних та інших публічних обмежень, реалізації господарської компетенції публічних органів та суб'єктів господарювання. Сферою використання є суб'єкти господарювання України незалежно від форми їх власності, науково-дослідні установи у процесі дослідження проблем кредитно-грошових правовідносин, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 30.05.2007

Місце захисту: Одеський національний університет

Науковий керівник: Васильєв Анатолій Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (43,20 KB)