Ціна: UAH 100


Ярошенко Олег Миколайович

Джерела трудового права України

 

Анотація: Досліджується поняття, сучасна система джерел трудового права України, особливості окремих її елементів, з'ясовуються їх взаємозв'язки і взаємозалежності. Доводиться необхідність роздільної кодифікації матеріальних і процесуальних правових норм про працю шляхом прийняття Трудового і Трудового процесуального кодексів України. Значна увага приділяється поняттю, значенню, ролі і функції актів соціального партнерства й локальних нормативних актів, а також їх місцю в системі джерел трудового права в умовах сьогодення. З'ясовується юридична природа актів Конституційного Суду України, рішень Європейського суду з прав людини, судової практики та звичаїв й вирішується питання щодо можливості їх віднесення до джерел трудового права. Досліджується зміст єдності й диференціації правового регулювання праці в сучасних умовах. Аналізується юридична природа й види прогалин і колізій у трудовому праві, розглядаються причини їх виникнення і способи подолання. На підставі проведеного дослідження сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства України.

Дата захисту: 04.06.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жигалкін Павло Іванович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (37,04 KB)