Ціна: UAH 100


Микієвич Михайло Миколайович

Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню міжнародно - правових засад функціонування та інституційного розвитку Європейського Союзу у сфері його зовнішньої політики та політики безпеки на сучасному етапі. В роботі на основі нормативної бази і аналізу сучасних правових доктрин дається характеристика Європейського Союзу як нової форми міжнародного об'єднання держав. Зокрема, обґрунтована позиція, що СЗППБ є формою правового співробітництва держав - членів Європейського Союзу, побудованої на систематичних зв'язках, що формалізують їх значення як системи дієвих правових норм, що походять від установчих договорів, укладених згідно з загальним міжнародним правом. Висвітлено цілі та функції СЗППБ, як інституційні категорії права, що мають нормативне значення, тобто є юридично зобов'язуючими для всіх акторів, залучених до їх виконання. Запропоновано конкретні механізми регулювання відносин співпраці між Україною та ЄС у сфері СЗППБ відповідно з положеннями нової розширеної угоди з питань співпраці між сторонами, яка зараз знаходиться на стадії підготовки, зокрема, стосовно врегулювання участі України в миротворчих операціях Європейського Союзу.

Дата захисту: 27.04.2007

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Денисов Володимир Наумович, д.ю.н., проф., 12.00.1112.00.11


Автореферат (50,69 KB)