Ціна: UAH 100


Беляневич Олена Анатоліївна

Теоретичні проблеми господарського договірного права.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних проблем господарського договірного права як одного з базових інститутів господарського права України, передумов його формування та розвитку, особливостей структури та елементного складу. Визначено сутність договору як універсального засобу саморегуляції суспільних відносин та його функції в механізмі правового регулювання господарських відносин. Досліджено систему джерел (соціальних регуляторів) господарського договірного права, яку утворюють нормативно-правові акти, звичаї ділового обороту, судова практика, формулярне право, і аксіологічними засадами якої слугують норми моралі.

Дата захисту: 17.10.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціелла Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (39,17 KB)