Ціна: UAH 100


Кібенко Олена Рувімівна

Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню сучасного стану й перспектив регулювання корпоративних відносин у праві ЄС, Великобританії та України. Доводиться, що сьогодні в європейських країнах відбувається процес фундаментального реформування корпоративного права. Проаналізовано передумови, причини й напрямки реформи. Обґрунтовується необхідність проведення фундаментальної реформи вітчизняного корпоративного права і пропонується її концепція, орієнтована на європейські стандарти. Досліджується правова база процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС і формулюються його методологічні засади стосовно корпоративного права. Проводиться порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України за окремими інститутами: створення й державна реєстрація товариств, розкриття ними інформації, капітал, корпоративне управління, поглинання, реорганізація, діяльність груп товариств (переважно холдингів). Формулюються пропозиції щодо вдосконалення корпоративного законодавства України.

Дата захисту: 23.06.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник:


Автореферат (43,49 KB)