Ціна: UAH 100


Шемякін Олександр Миколайович

Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія й практика

 

Анотація: Робота присвячена теоретичному дослідженню генезису структури й змісту права користування морем як складної відкритої динамічної підсистеми сучасного міжнародного морського права. У роботі проводиться комплексний аналіз передумов, проблем формування, загальних закономірностей і тенденцій розвитку структури й змісту правового режиму сучасних категорій морських просторів і узагальнюється практика імплементації норм міжнародного морського права у внутрішнє право держав. Особлива увага приділяється проблемам Чорноморсько-Азовського регіону і формуванню політики України в галузі права користування морем.

Дата захисту: 25.11.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Денисов Володимир Наумович, д.ю.н., проф., 12.00.1112.00.11


Автореферат (40,82 KB)