Ціна: UAH 100


Луянчиков Євген Дмитрович

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - порядок і умови інформаційного забезпечення при провадженні у кримінальних справах. Мета дослідження - опрацюванні і висвітленні проблемних кримінально-процесуальних і тактико-криміналістичних напрямків, конкретних завдань та практичних можливостей удосконалення інформаційного забезпечення розкриття і розслідування злочинів. Методи дослідження та апаратура - діалектичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, історико-правовий, догматичний, соціологічні. Теоретичні результати і новизна - викладені теоретичні положення мають як загальне теоретичне так і прикладне значення для науки криміналістики, оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Практичні результати і новизна - основні положення роботи можуть бути використані: а) у практичній діяльності слідчих органів, б) при доопрацюванні проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Окремі положення і висновки дисертації можуть бути використані при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних посібників з курсу `Криміналістика` та `Кримінальний процес`, у науково-дослідній роботі ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів навчальних закладів системи МВС, у процесі підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, а також для проведення занять по підвищенню рівня правових знань населення. Предмет і ступінь впровадження - пропозиції, сформульовані на підставі результатів дослідження направлені в Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України, в слідчі та експертно-криміналістичні підрозділи МВС України, використовуються в процесі викладання спецкурсу `Актуальні проблеми розкриття злочинів`. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - слідча та оперативно-розшукова діяльність, законодавчий та навчальний процеси.`

Дата захисту: 10.10.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Бахін Володимир Петрович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (38,86 KB)