Ціна: UAH 100


Лазор Валерій Васильович

Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні.

 

Анотація: У дисертації досліджуються особливості правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов ринкових відносин в Україні, проводиться розмежування правових категорій `трудовий спір` і `трудовий конфлікт`, розглядається їх правова природа, причини виникнення, принципи вирішення і шляхи превенції на сучасному етапі. Аналізується чинне трудове законодавство України, здійснюється його порівняльно-правовий аналіз з нормами зарубіжного і міжнародного законодавства. Докладно досліджені індивідуальні трудові спори і конфлікти, їх позасудове і судове вирішення, обґрунтовано ряд пропозицій з удосконалення порядку їх розгляду. Представлено розгорнутий правовий аналіз колективних трудових спорів і конфліктів. Розроблені і внесені концептуальні пропозиції з удосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів і конфліктів та проведення страйків у національній правовій системі. Ключові слова: трудовий спір, трудовий конфлікт, трудова розбіжність, комісія з трудових спорів і конфліктів, судове вирішення, примирлива комісія, посередник, трудовий арбітраж, страйк.

Дата захисту: 30.06.2005

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України

Науковий керівник: Ротань Володимир Гавролович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (42,33 KB)