Ціна: UAH 100


Мицик Всеволод Всеволодович

Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин.

 

Анотація: В роботі досліджено проблеми міжн. засад й інституційних механізмів захисту прав нац. меншин. Розкрито специф. природу міжн.-правових норм у сфері захисту прав осіб, які належать до нац. меншин. Досліджується діяльність універсальних і регіональних міжн. судових і наглядових інституційних механізмів забезпечення і захисту прав меншин. Аналізуються політико-правові засади, нормативно-правові джерела забезпечення прав нац. меншин в Укр., їх відповідність чинним міжн.-прав. стандартам.

Дата захисту: 18.04.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Черниченко Станіслав Валентинович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (43,44 KB)