Ціна: UAH 100


Луць Людмила Андріївна

Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика.

 

Анотація: `Дисертація присвячена загальнотеоретичному дослідженню проблем європейської правової інтеграції, вивченню її найбільш досконалих форм - правової системи Ради Європи та Європейського Союзу, питанням формування концепції становлення та функціонування європейських міждержавних правових систем. В роботі виявляються юридичні ознаки, формулюється поняття правової системи суспільства, аналізуються її структура та структурна організація. На цій основі та використовуючи методологічні можливості типологізації виокремлюється новий тип - міждержавної правової системи, робиться висновок про їх визначальне місце у якісно новій світовій інфраструктурі. Уточняється, що утворенню таких європейських міждержавних правових систем як Ради Європи та Євросоюзу, сприяли процеси глобалізації та регіоналізації. В дисертаційній роботі визначаються поняття та розкриваються структурні особливості правових систем Ради Європи та Європейського Союзу, поняття `європейська правова інтеграція` та `правовий механізм взаємодії міждержавних та національних правових систем`, встановлюються особливості правових механізмів взаємодії Ради Європи, Євросоюзу з державами-учасницями, зокрема України. З огляду на це, аналізуються ідентифікаційні та основні юридичні ознаки сучасної правової системи України, виявляються особливості інституційної, функційної та нормативної структурних її частин, визначаються заходи щодо її реформування та інтеграції з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.`

Дата захисту: 25.02.2005

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (37,62 KB)