Ціна: UAH 100


Никифорак Михайло Васильович

Державний лад і право на Буковині в 1774-1918рр.

 

Анотація: `В дисертації на основі вивчення обширної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, аналізу нормативно-правових актів, архівних документів, матеріалів преси здійснено системний аналіз державного ладу і права на Буковині в період її перебування у складі Австрії, визначені основні етапи і форми розвитку австрійської адміністрації на Буковині, їх загальні ознаки та особливості, обґрунтована періодизація історії австрійського парламентаризму, розкриті особливості та значення представництва Буковини в австрійському парламенті для розвитку краю, проаналізовано правовий статус української мови в Австрії, з'ясовані зміст, структура та особливості системи самоврядування на Буковині, висвітлені правові засади та особливості судоустрою на Буковині, зміст і форми юридичної допомоги, проаналізована діяльність правоохоронних органів (прокуратури, поліції, жандармерії), обґрунтовані особливості включення Буковини до правового простору Австрії, уточнено зміст та обсяг правової аккультурації Австрії щодо Буковини,розкриті зміст та значення правничої освіти на Буковині.`

Дата захисту: 05.11.2004

Місце захисту: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.01


Автореферат (52,25 KB)