Ціна: UAH 100


Костицький Василь Васильович

Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні)

 

Анотація: `1.Вперше обґрунтовано концепцію створення економіко-правового механізму охорони навколишнього природного середовища, адаптованого до умов трансформації системи господарювання, активізації процесів глобалізації та інтеграції. Окреслено перспективні напрями становлення ефективної системи охорони довкілля в Україні в контексті вирішення стратегічного завдання переходу до сталого розвитку. Вперше сформульовано і запроваджено в науковий і практичний обіг поняття економічного патріотизму. Систематизовано основні фактори, що зумовили сучасний екологічний стан країни, зокрема: історичний, політичний, економічний, організаційно-технологічний, правовий та морально-етичний, дана всебічна оцінка їх прояву. Визначено наукову парадигму охорони навколишнього природного середовища, поглиблено і вдосконалено сформульовану у попередніх дослідженнях концепцію розвитку екологічного права в Україні - Концепцію екологічного дерева, систематизовано структуру екологічного права з огляду на останні зміни в чинному законодавстві та подальші перспективи.`

Дата захисту: 05.07.2004

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (72,45 KB)