Ціна: UAH 100


Кальман Олександр Григорович

Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження

 

Анотація: У дисертації проведено комплексне наукове дослідження теоретичних та прикладних проблем попередження злочинності у сфері економіки України. Проаналізована історична еволюція злочинності у сфері економіки, її соціально-економічна сутність. На підставі визначення сутнісних ознак цього явища сформульовані поняття злочинності у сфері економіки, кримінологічної характеристики, попередження, визначені їх ознаки та критерії відмежування від суміжних понять. Проведена класифікація заходів системи попередження злочинів у сфері економіки, охарактеризувані їх види. Надана загальна криміно-логічна характеристика стану злочинності у сфері економіки України, її окремих видів, рівня, структури, динаміки тенденції розвитку, осіб, що вчинили злочини у сфері економіки, проаналізовано методологічні проблеми вимірювання латентності. З'ясовано фактори детермінації злочинності у сфері економіки і проведено аналіз їх системи і рівня де-термінуючого впливу. Визначені концептуальні засади, зміст, мета, завдання, основні принципи, напрямки попередження злочинності у сфері економіки в умовах трансформаційних змін. Досліджені теоретичні та прикладні проблеми кримінологічної теорії попередження економічної злочинності, забезпечення економічної безпеки держави. Визначено недоліки існуючої системи попередження злочинності у сфері економіки та запропоновано низку рекомендацій щодо її вдосконалення

Дата захисту: 10.06.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Даньшин Іван Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (95,91 KB)