Ціна: UAH 100


Вінник Оксана Мар'янівна

Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із правовим забезпеченням реалізації приватних і публічних інтересів у господарських товариствах. Проведено класифікацію приватних та публічних інтересів, визначено загальні засади їх зблансованого врахування в процесі правового регулювання господарської діяльності, систематизовані причини виникнення конфлікту інтересів у сфері господарювання та корпоративних відносинах, зокрема. Здійснено відмежування поняття конфлікту інтересів від суміжних понять протиріччя, правопорушення і спору (господарського, цивільного тощо). Запропоноване поняття корпоративних відносин як різновиду господарських відносин, що виникають у процесі створення, функціонування та припинення господарських товариств та характеризуються складним складом учасників (безпосередніх та опосередкованих) - носіїв різних типів приватних і публічних інтересів.

Дата захисту: 19.05.2004

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (73,54 KB)