Ціна: UAH 100


Бандура Олег Олександрович

Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз)

 

Анотація: У дисертації розроблено концепцію, за якою істина у праві є цінністю, котра посідає важливе місце в загальній ієрархії правових цінностей, остання ж повинна мати обґрунтування з точки зору істини. Доведено, що цінності у правовій сфері залежать від їх істинності в розумінні відповідності справжній, істинній природі людини і суспільства. Разом з тим повне визначення істини мусить відображати наявність у неї аксіологічного аспекту. Обґрунтовано, що в реальному праві цінності та істина становлять структуровану, розгалужену єдність, і її потрібно враховувати для з'ясування їх природи. Ціннісно-істиннісний аспект притаманний кожній сфері права - правотворчості, правореалізації та юридичній науці. Правове суспільство саме виступає як істинна цінність, оскільки воно утверджує загальнолюдські цінності, що є найвищим синтезом цінностей та істини.

Дата захисту: 20.10.2003

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Костицький Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (37,14 KB)