Ціна: UAH 100


Тіщенко Валерій Володимирович

Концептуальні основи розлідування корисливо- насильницьких злочинів

 

Анотація: Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням, в якому на основі системно-діяльнісного підходу здійснений криміналістичний аналіз сукупності корисливо- насильницьких злочинів, що чиняться шляхом грабежів, розбійних і бандитських нападів, вбивств і вимагань. Розглянуті криміналістичні аспекти класифікації та характеристики таких злочинів, що дає змогу побудувати типові моделі різновидів і груп корисливо-насильницьких злочинів та створює передумову для розробки методів їх розслідування. Базуючись на системному розгляді розслідування як пізнавальної, інформаційної та організаційної діяльності, автором визначені концептуальні засади розробки міжвидової методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів. Сформульовані завдання в їх розслідуванні, визначені типові слідчі ситуації, версії й тактичні завдання, запропоновані програми дослідження обставин зазначених злочинів, засоби і методи їх перевірки і вирішення на початковому і подальшому етапах розслідування.

Дата захисту: 17.02.2001

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Коновалова Віолетта Омелянівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (45,25 KB)