Ціна: UAH 100


Притика Дмитро Микитович

Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемам організації діяльності господарських судів України та управління ними. Досліджено методологічні основи організації судової влади і здійснення правосуддя, тенденції їх розвитку. З цією метою зроблений екскурс у історію формування і прослідковано основні етапи розвитку господарських судів. Розкрита сутність судового управління, наведена класифікація функцій, які воно виконує. Здійснено порівняльно-правовий аналіз основних аспектів організації діяльності господарських (комерційних) судів, судового управління у країнах континентальної та англо-американської правових сімей. Визначені основні проблеми організації діяльності господарських судів. Розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукової проблеми, що виявляється у комплексному аналізі функціонування системи господарських судів у контексті здійснюваної в Україні правової реформи, визначенні правової природи господарських судів як спеціалізованих та виробленні на цій науковій основі концепції оптимізації діяльності органів господарської юрисдикції в умовах утвердження в Україні цивілізованої ринкової економіки.

Дата захисту: 16.10.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Семчик Віталій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (43,23 KB)