Ціна: UAH 100


Дмитрієв Анатолій Іванович

Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право.

 

Анотація: `У дисертації здійснено комплексний аналіз нормативного матеріалу Вестфальського миру 1648 р., висвітлено його значення для процесу становлення в Європі першого в історії людства правового порядку та створення якісно нової конфігурації міжнародного права, що визначається як `вестфальська`. Висунуто концепцію існування у досліджуваний період так званої лабільної системи держав та впливових політичних сил у Європі. Показані місце та роль Московської держави, а також запорозького козацтва та народів Закарпаття у вказаній лабільній системі. Висвітлено зв'язок договорів Вестфальського миру із процесом становлення окремих інститутів міжнародного права, зокрема, мирних способів розв'язання міжнародних спорів, визнання, відповідальності, гарантії виконання міжнародних договорів, міжнародно-правовим регулюванням торговельних, митних та фінансово-кредитних відносин, забезпеченням окремих прав людини. Введено в науковий обіг авторський переклад з німецької на українську мову текстів Оснабрюцького і Мюнстерського мирних договорів 1648 р., які опубліковані додатком до монографії.`

Дата захисту: 26.09.2003

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Буткевич В.Г., д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (50,72 KB)