Ціна: UAH 100


Муравйов Віктор Іванович

Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню процесів правового регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами. В роботі дається всебічний аналіз юридичної природи Європейського Союзу, розглядається організаційно-правовий механізм функціонування європейських інтеграційних організацій. Розкривається поняття права Європейського Союзу, визначаються особливості його системи, тенденції її розвитку, досліджується проблема взаємодії права Євросоюзу з міжнародним правом та внутрішнім правом держав-членів, аналізуються способи впливу права Євросоюзу на внутрішні правопорядки третіх країн та наслідки цього процесу. Дається класифікація міжнародних економічних угод, які укладає Європейське співтовариство з країнами не членами та розглядається правова основа для їх укладання. Спеціальна увага приділена проблемам гармонізації внутрішнього права третіх країн з правом Євросоюзу. Аналізується механізм співпраці між Євросоюзом та Україною, формулюються висновки та робляться рекомендації щодо його вдосконалення.

Дата захисту: 23.06.2003

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Денисов Володимир Наумович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (45,78 KB)