Ціна: UAH 100


Мичко Микола Іванович

Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню функцій прокуратури і організаційного устрою прокурорської системи України перехідного періоду. На основі історико-правового аналізу розвитку національного інституту прокуратури обґрунтовується висновок про те, що на сучасному етапі становлення української державності призначенням прокуратури України є утвердження верховенства права у всіх сферах суспільства шляхом захисту прав і законних інтересів людини, громадянина і держави, забезпечення законності нормативних актів органів виконавчої влади та зміцнення правопорядку. Показано місце прокуратури в механізмі державної влади, досліджуються форми її взаємовідносин і взаємодії з органами законодавчої, виконавчої, судової влади й органами державного контролю. Розкривається зміст основних принципів організації і діяльності прокуратури.`

Дата захисту: 27.11.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Давиденко Леонід Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (31,24 KB)