Ціна: UAH 100


Мережко Олександр Олександрович

Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria).

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теорії та принципів транснаціонального торгового права (lex mercatoria) в історичному плані та на сучасному етапі. В дисертації розкривається поняття та юридична природа транснаціонального торгового права в контексті розвитку світових торгово-економічних зв'язків та міжнародного ділового співтовариства, розглядаються його джерела, суб'єкти та функції. Аналізується місце транснаціонального торгового права в системі права, його співвідношення з міжнародним публічним та приватним правом, національним правом і сучасним європейським lex mercatoria, визначаються основні тенденції його розвитку, а також висвітлюються питання, пов'язані з юридичним механізмом реалізації норм lex mercatoria в рамках міжнародної арбітражної та національної судової практики. В дисертації розглянуті основні та спеціальні принципи lex mercatoria, принципи та способи тлумачення міжнародних комерційних контрактів, а також пропонується класифікація цих принципів. Приділена увага теоретичним і практичним аспектам уніфікації та гармонізації права міжнародної торгівлі у контексті теорії транснаціонального торгового права. В ході дослідження формулюються висновки щодо підвищення ролі lex mercatoria в правовому регулюванні міжнародної торгівлі на сучасному етапі і необхідності подальших наукових досліджень цього явища.

Дата захисту: 02.12.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (35,15 KB)