Ціна: UAH 100


Косюта Михайло Васильович

Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави.

 

Анотація: У дисертації розглядаються питання, пов'язані з визначенням правового статусу прокуратури як одного з гарантів законності. Визначається її місце в системі поділу державної влади і захищається положення про те, що вона є самостійною гілкою влади, а в перспективі може стати автономною частиною контрольно-наглядової влади. Розглядаються особливості взаємовідносин прокуратури з іншими державними структурами. Обґрунтовується потреба у збереженні багатофункціонального характеру прокуратури, вносяться пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання прокурорського нагляду, прокурорсько-судового представництва, підтримання державного обвинувачення. Аналізується нормативний зміст принципів прокурорської системи, вносяться пропозиції щодо посилення гарантій їх реалізації.

Дата захисту: 29.10.2002

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Грошевий Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (38,94 KB)