Ціна: UAH 100


Чанишева Галія Інсафівна

Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання колективних відносин у сфері праці в умовах ринкової економіки. Визначено поняття, види колективних трудових правовідносин, здійснено їх системно-структурний аналіз. Досліджено роль, функції, повноваження та форми діяльності організацій працівників у нових соціально-економічних умовах, перспективи подальшого існування. Вперше в науці трудового права розглянуто правовий статус організацій роботодавців як суб'єктів трудового права і колективних трудових правовідносин. З'ясовано поняття і принципи соціального партнерства у сфері праці,охарактеризовано його організаційно-правові форми. Вперше у вітчизняній науковій літературі досліджено природу, зміст та принципи реалізації колективних трудових прав з урахуванням міжнародних трудових стандартів. Визначено місце норм, які регулюють колективні трудові відносини, у системі трудового права України.

Дата захисту: 09.04.2002

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Мацюк А.Р., д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (63,42 KB)