Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Шандра Валентина Степанівна

Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ- початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій.

 

Анотація: Досліджено функціонування інституту генерал-губернаторства і його місця в історії України ХІХ-початку ХХ ст.З'ясовано витоки генерал-губернаторської влади в межах історичних регіонів - Лівобережної, Слобідської, Правобережної та Південної України, запровадженої для завершення їхнього інкорпорування у складі Російської імперії. Доведено, що Канцелярія генерал-губернатора мала статус надгубернської, вищої регіональної державної установи на підпорядкованих територіях кількох губерній. Порівняльним аналізом наглядово-контролюючих функцій генерал-губернатора встановлено, що шляхом соціально-економічних, політичних, законодавчих, культурно-освітніх і військових заходів цей інститут влади спрямовував асиміляцію еліти та забезпечував інтеграцію регіонів. Розглянуто структуру Канцелярії генерал-губернатора, що документувала соціальні процеси, вивчено систему управлінських документів діловодного комплексу, що знаходиться у системі фондів державних архівів і функціонує як джерело ретроспективної історичної інформації з високим ступенем репрезентативності і достовірності.

Дата захисту: 28.03.2002

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Науковий керівник: Боряк Геннадій Володимирович, д.і.н., 07.00.06. .


Автореферат (55,46 KB)