Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Пилипенко Пилип Данилович

Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах регулювання ринкової економіки України.

 

Анотація: Трудові правовідносини розглядаються як комплекс суспільно-трудових відносин, що врегульовані нормами трудового права. З'ясовано стан сучасного трудового права України, відзначається, що з переходом до ринкової економіки потребують перегляду та оновлення цілий ряд його інститутів. Охарактеризовано предмет, метод, принципи та функції галузі права, показано місце та роль трудового права у системі вітчизняного права. Сформульовано концептуальні підходи вирішення проблеми правосуб'єктності учасників трудових правовідносин: працівників, роботодавців, профспілок, трудових колективів. Розкривається сутність та правова природа трудового договору, контракту та деяких інших юридичних фактів, що виступають підставами для виникнення трудових правовідносин в умовах формування ринкової економіки України.

Дата захисту: 12.11.2001

Місце захисту: Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка

Науковий керівник: