Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Кисіль Василь Іванович

Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві.

 

Анотація: У дисертації здійснено всебічний та комплексний аналіз питань розвитку засобів та принципів вирішення колізій у міжнародному приватному праві (МПрП) в історичному плані та на сучасному етапі. В дослідженні реалізується мета узагальнення і теоретичного обгрунтування тенденцій формулювання колізійних норм та основних інститутів МПрП у законодавчих актах близько 30 держав. Аналізуються нормативні засоби розв'язання класичних колізійних проблем (колізії законів різних держав) та специфічних колізій (ієрархічних, інтертемпоральних, інтерлокальних та інтерперсональних). Приділена увага питанням вибору оптимальної форми кодифікації у сфері МПрП. В ході дослідження обгрунтовується висновок про провідну роль національного законодавства у регулюванні питань МПрП на сучасному етапі, доцільність здійснення кодифікації МПрП у вигляді окремого комплексного закону. Подаються практичні рекомендації щодо удосконалення окремих положень Книги VIII проекту ЦК України, присвяченої міжнародному приватному праву.

Дата захисту: 20.09.2001

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: