Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Козловський Антон Антонович

Гносеологічна природа права (Філософсько-правовий аналіз).

 

Анотація: В дисертації на основі врахувань новітніх досягнень теоретико-правової науки та філософської гносеології стверджується положення про те, що інтенсивність пізнавальних процесів, які супроводжують будь-який акт виникнення, розвитку та функціонування права як на індивідуальному, так і соціальному рівнях, свідчить про істотну приналежність праву фундаментальних гносеологічних констант, що визначають його регулятивні потенціали.

Дата захисту: 22.05.2000

Місце захисту: Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича.

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.12