Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Балюк Галина Іванівна

Проблеми формування та становлення ядерного права України.

 

Анотація: `В дисертації теоретично обгрунтовується дискусійне питання становлення і формування в системі права України такої комплексної правової галузі, як ядерне право, досліджуються предмет, методи, система та основні інститути зазначеної галузі, роль ядерного законодавства в формуванні та становленні ядерного права, виявляються його сообливості і роль в забезпеченні правового регулювання діяльності в сфері використання ядерної енергії, зокрема ядерної та радіаційної безпеки з метою захисту життя і здоров'я людини та охорони навколишнього природного середовища від радіоактивного забруднення, обгрунтовуються поняття `ядерної`, `радіаційної` та `радіоекологічної` безпеки як передумови і складової екологічної безпеки. Аналізується місце інститутів ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки у системі національної безпеки держави, їх співвідношення з екологічною безпекою, визначаються найважливіші правові важелі забезпечення безпечного використання ядерної енергії та забезпечення ядерної і радіаційної безпек и. Сформульовані пропозиції по удосконаленню діючого і розробці нового законодавства, обгрунтовується і подається проект Закону України `Про відшкодування ядерної шкоди та ядерне страхування`. Основні результати дослідження реалізовані в процесі роботи по удосконаленню чинного і напрацюванні нового законодавства, а також при викладанні курсу `Екологічне право`, спецкурсів `Ядерне право України`, `Ядерне законодавство України`, `Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду``

Дата захисту: 16.05.2000

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Андрєйцев Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06