Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Астахов Віктор Вікторович

`Правове регулювання функціонування в Україні вищих закладів освіти, заснованих на недержавній формі власності`

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню правового положення вищих закладів освіти, заснованих на недержавній формі власності, порядку їх створення, реорганізації та ліквідації. Сформульовано поняття ВЗО НФВ, охарактеризовані його спільні риси та відмінності від державного ВЗО. Дан аналіз правосуб'єктності ВЗО НФВ. Запропонавана концепція договорних відносин ВЗО НФВ за сучасних умов, розкрита правова сутність договору про надання оплачуваних освітніх послуг. Виявлена відповідальність сторін договору. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері правовідносин, пов'язаних зі створенням ВЗО НФВ. Ключові слова: приватна освіта, вищі заклади освіти, юридична особа, освітні послуги.

Дата захисту: 25.11.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Борисова Валентина Іванівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .