Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Козак Зоряна Ярославівна

Договірне регулювання за трудовим правом України.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено питанням договірного регулювання за трудовим правом України. В роботі досліджуються поняття, сфера та види договірного регулювання, його значення в умовах становлення ринкової економіки, подається характеристика колективного та індивідуального договірного регулювання, аналізуються структура, рівні та субєкти (сторони) колективного договірного регулювання, визначаються правові засади соціального партнерства в Україні, розглядається індивідуальне вищих судових органів держави, практики реалізації норм права, укладення колективних договорів, угод, трудових договорів, контрактів та досвіду зарубіжних держав окреслюються проблеми теми дослідження та формуються висновки і пропозиції щодо удосконалення законодавства України.`

Дата захисту: 16.11.1999

Місце захисту: Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка

Науковий керівник: Пилипенко Пилип Данилович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .