Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Жиліна Лілія Семенівна

Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій

 

Анотація: Об'єкт - з'ясування сутності прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які ведуть оперативно-розшукову діяльність, органами дізнання і досудового слідства. Мета- визначення кримінально-процесуальної функції та ролі прокурора в доказуванні на попередньому слідстві, обгрунтування необхідності активного керівництва прокурором розслідування. Методи - порівняльно-правовий, системно-структурний, функціональний, логіко-юридичний, соціологічний, статистичний. Проаналізовано сутність прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні слідчих дій. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані при вдосконаленні кримінально-процесуального законодавства та науково-дослідницькій роботі. Планується видання монографії. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 29.04.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Грошевий Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .