Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Бородич Леонід Васильович

Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 1917-1941рр. (Історико-правовий аспект)

 

Анотація: Об'єкт - внутрішні й прикордонні війська як складова частина охоронного й репресивно-карального механізму держави. Мета - висвітлення історико-правових аспектів зародження, розвитку та практичної діяльності внутрішніх й прикордонних військ в Україні, напрацювання пропозицій для подальшого підвищення їх ролі й місця у справі стабілізуючого чинника держави, захисту конституційних прав і свобод громадян. Методи: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формально-логічний, соціологічний, статистичний. Дисертація є першим в українській історико-правовій літературі комплексним монографічним дослідженням організації та діяльності внутрішніх і прикордонних військ, які функціонували в Україні тривалий час (кінець 19 ст. - 1941 р.). Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути враховані в роботі з подальшого вдосконалення нормативно-правової бази діяльності військ спеціального призначення, що функціонують в Україні, в підготовці узагальнюючих праць з історії пр авоохоронних і каральних органів, в учбовому процесі. Сферою використання є законотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 27.09.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.01