Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Бейкун Андрій Леонардович

Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання)

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемам теоретичного моделювання методологічної концепції державного регулювання діяльністю обласного АПК як альтернативи державному управлінню, розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення процесів регулюючого впливу державних органів на об`єкти обласного АПК, проблемним питанням формування й подальшого удосконалення галузевого законодавства. Визначено державне регулювання відносинами у сфері АПК як цілісна логіко-правова система. Запропоновані нові підходи щодо змістовного навантаження структурно-функціональних характеристик адміністративних органів.

Дата захисту: 17.09.1999

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Семчик Віталій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06