Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Сухонос Віктор Володимирович

Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури

 

Анотація: `Відносини, які виникають при управлінні кадрами органів прокуратури, а також норми Закону України Про прокуратуру, накази та інші нормативні акти Генерального прокурора України з питань організації роботи в органах прокуратури. Основною метою є комплексне та всебічне дослідження теоретичних основ суті управління кадрами в органах прокуратурі і на цій підставі розроблення шляхів підвищення ефективності кадрового забезпечення прокуратури. Методами дослідження є: загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу, метод звернення до теорії держави і права, теорії управління, службового права, психології та також формально-логічний, статистичний і інші методи наукового пізнання. Вперше комплексно досліджуються організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури. Запропонована система добору, розстановки та оцінки прокурорсько-слідчих кадрів, розроблені основи стратегії управління кадрами в органах прокуратури, а також критерії оцінки ефективності цієї діяльності. Сформульовані в д исертації висновки та пропозиції можуть бути використані у правозастосувальній діяльності, спрямованій на вдосконалення управлінння кадрами в органах прокуратури, у науково-дослідній, у навчальному процесі, при підготовці відповідної навчально-методичної літератури. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, навчальний процес.`

Дата захисту: 29.06.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: `Марочкін І.Є., , к.ю.н., доц., 12.00.09 `