Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Ярошенко Олег Миколайович

Правовий статус сторін трудових правовідносин

 

Анотація: . Юридична природа, зміст, проблеми нормативного регулювання правового статусу сторін трудових правовідносин. Комплексне дослідження законодавства та аналіз наукової літератури з питань правового статусу роботодавця та працівника і розробка на його основі науково обгрунтованих пропозицій, спрямованих на вдосконалення трудового законодавства України та правозастосувальної практики з даного питання. Методами дослідження є історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний, догматичний та інші загальнонаучні і спеціальні методи наукового пізнання. Вперше у вітчизняній науці трудового права на теоретичному рівні проаналізовано сутність, зміст правового статусу сторін трудових правовідносин. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані у процесі правотворчої діяльності компетентних органів під час реформування трудового законодавства України, в науково-дослідницькій роботі, в учбовому процесі. Планується видання статей та учбового посібника.Сферою викори стання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 29.06.1999

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жигалкін П.І., к.ю.н., проф., 12.00.05